За мен

Акушер-гинеколог

Д-р Иванка Ковачева завършва висше медицинско образование в Медицинска Академия – Варна през 1980 г. През 1988 г. завършва специализация по акушерска и гинекологична оперативна техника в Майчин дом, гр. София.
През 1993 г. специализра в колпоскопска диагностика, а през 1996 г. в лапароскопска диагностика, в Майчин дом, гр.София.

От 1981 г. до 2011 г. работи в болница МБАЛ Бургас като ординатор акушер гинеколог, шеф на екип, старши лекар и завеждащ отделение. От 2011 г. насам работи в МБАЛ Дева Мария. В частния си кабинет работи от 1990 г.

През 1998 г. и 2002 г. прави специализация по Ултразвукова диагностика в гр. София.
През 2002 г. и 2009 г.  специализира Фетална морфология съответно в Майчин дом и в МБАЛ “Света София”, гр. София.
Специализация по 3D и 4D техника в МБАЛ “Света София”, гр. София. В момента специализира Фетална Морфология към Българска Асоциация към Акушерство и Гинекология, гр. Правец.
Специализира гинекологично-оперативна техника през 2009 в Лугано, Швейцария.
Завършилa курсове по ехография, колпоскопия, лапароскопска хирургия, влагалищни операции и влагалищни пластики, стерилитет,  доплер, мамология.

Опит

8000, Бургас, България, жк Зорница бл.58
056/818175
Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)