За мен

Д-р Нели Ангелова Мерсинкова - анестезиолог

През 1998г.завършва медицина във ВМИ – Плевен. Придобива специалност по „Анестезиология и интензивно лечение”през 2007г.в МУ– Варна.

Опит

8000, Бургас, България, ж.к. П.Р. Славейков № 174, до Спортна зала Младост
Платен прием
Работи с осигурител