За мен

Д-р Нели Ангелова Мерсинкова - анестезиолог

През 1998г.завършва медицина във ВМИ – Плевен. Придобива специалност по „Анестезиология и интензивно лечение”през 2007г.в МУ– Варна.