Опит

9000, Варна, България, бул. Сливница 166А, ет. 4
35952500656
Платен прием
Работи с осигурител
Заместник Управител по ЛДД
9000, Варна, България, бул. Цар Освободител 100
Платен прием

Образование

Вътрешни болести
Клинична алергология

Специалности

Клинична алергология
Алергология
Вътрешни болести
Белодробни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb