Образование

2008 - 2014
Медицина
Медицински факултет към Тракийски университет - Стара Загора
Стара Загора , България
2015 - 2021
Специализант по Кардиология
МУ Плевен
2021 -
Кардиология
МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД
Велико Търново , България

Специалности

Кардиология

Сертификати

ТЕСТ ЗА САМООЦЕНКА
2021-06-15 16:35:23

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb