За мен

Специализант по кардиология в Първа клиника по кардиология в УМБАЛ-Плевен

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
35964886100
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Кардиология

Специалности

Кардиология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb