За мен

Завършил МУ-Плевен, специалисти по ветършни болести и нефрология

Курс по абдоминална ехография

Опит

7000, Русе, България, ул. Борисова 36
35982814233
Платен прием
Работи с осигурител