За мен

Завършил МУ-Плевен, специалисти по ветършни болести и нефрология

Курс по абдоминална ехография