За мен

Опит

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
Работи с осигурител

Образование

Детска хирургия

Специалности

Детска хирургия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb