За мен

Д-р  Юлиана Тонева завършва медицина в МА-МФ- "Иван П. Павлов " гр Пловдив. Има призната специалност по образна диагностика  и стаж по специалността над 30 г. Провела е обучения  по компютърна томография и МРТ   в страната и чужбина . Гл. ас . е към катедрата по Образна диагностика към ТУ-МФ. Автор  и съавтор е на монографии, учебници и множество статии за  международни и български научни списания .

Опит

6000, Стара Загора, България, ул. Ген. Столетов 2
Работи с осигурител