За мен

Д-р  Юлиана Тонева завършва медицина в МА-МФ- "Иван П. Павлов " гр Пловдив. Има призната специалност по образна диагностика  и стаж по специалността над 30 г. Провела е обучения  по компютърна томография и МРТ   в страната и чужбина . Гл. ас . е към катедрата по Образна диагностика към ТУ-МФ. Автор  и съавтор е на монографии, учебници и множество статии за  международни и български научни списания .

Опит

6000, Стара Загора, България, ул. Ген. Столетов 2
Работи с осигурител
6000, Стара Загора, България, бул. Княз Ал. Батенберг № 28
Дни за консултация

Понеделник

13:00 - 17:30

Вторник

08:30 - 15:00

Сряда

08:30 - 15:00

Четвъртък

08:30 - 15:00

Петък

08:30 - 15:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Образна диагностика

Специалности

Образна диагностика

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb