За мен

Д-р Исакова работи в ОАИЛ в УМБАЛ "Св. Иван Рилски" в София.

Завършва медицина в Медицински университет в София през 1994 г. Специалност по анестезиология и интензивно лечение придобива през 2000 г. 

Опит

1000, София, България, бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов 15
Работи по график.
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Анестезиология и интензивно лечение

Специалности

Анестезиология и интензивно лечение

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb