За мен

Завършил медицина през 2011. г. в МУ в София.
В момента практикува в МБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович"

Опит

6000, Стара Загора, България, ул. Ген. Столетов 2
Работи с осигурител