За мен

Завършил медицина през 1998 г. в МУ в София.
Има специалност по вътрешни болести. В момента специализира кардиология в областната болница в Кюстендил.
Работи в болница "Рахила Ангелова" в Перник.

Опит

2300, Перник, България, ул. Брезник 2
Работи с осигурител