За мен

Завършила медицина през 2004 г. в МУ в Пловдив.
В момента работи в Университетската болница "Св. Георги" в Пловдив и в МБАЛ "Св. Иван Рилски" в Пловдив.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. Пещерско шосе 66
Работи с осигурител