За мен

Завършила медицина през 2004 г. в МУ в Пловдив.
В момента работи в Университетската болница "Св. Георги" в Пловдив и в МБАЛ "Св. Иван Рилски" в Пловдив.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. Пещерско шосе 66
Работи с осигурител
4000, Пловдив, България, бул. Васил Левски 144
Работи с осигурител

Образование

Кардиология

Специалности

Кардиология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb