За мен

Д-р Мариус Кирков завършва медицина в МУ- Пловдив. Има придобита специалност по неврохирургия и над 34 години стаж по специалността. Републикански консултант.

Опит

6000, Стара Загора, България, ул. Ген. Столетов 2
Работи с осигурител