Образование

Вътрешни болести
Медицинска онкология
Социална медицина и здравен мениджмънт
Медицински университет - Пловдив
Пловдив , България

Специалности

Медицинска онкология
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb