Опит

Лекар-специализант по нефрология и хемодиализа
5000, Велико Търново, България, ул. Ниш 1
Работи с осигурител