Опит

Лекар-специализант по нефрология и хемодиализа
5000, Велико Търново, България, ул. Ниш 1
Работи с осигурител

Образование

Нефрология
Медицински университет - Плевен
Плевен , България

Специалности

Нефрология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb