За мен

Специалист по медицинска паразитология, доктор по тропическа медицина, професор по паразитология и хелминтология на МУ-София

Завършва висше образование в Медицински Университет-София през 1974 г.

Специалист по Медицинска паразитология от 1980 г. Научните интереси на доц. Вутова са в областта на ехинококозата, трихинелозата, маларията и др.

Защитава дисертационен труд през 1996 г.по научна специалност "Тропическа медицина"

Професор към Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина към Медицински факултет на Медицински университет, София. Лекар-паразитолог в СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров” ЕАД и ръководител на лабораторията по паразитология към болницата.

Опит

Лекар
1000, София, България, София, бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов 17
3590878943476
Платен прием
Работи с осигурител