Опит

Директор
1000, София, България, ул. Акад. Иван Гешов 15
доц. Христо Хинков, дм създаде публикация
2018
Психично-здравни аспекти на плана за действие за изпълнение на НС за дългосрочна грижа 2018-2021г.
Психично-здравни аспекти на плана за действие за изпълнение на НС за дългосрочна грижа 2018-2021г.

През 2014 г. Правителството на Република България прие Национална стратегия (НС) за дългосрочна г...

Публикации

Психично-здравни аспекти на плана за действие за изпълнение на НС за дългосрочна грижа 2018-2021г.
Психично-здравни аспекти на плана за действие за изп...
Публикация