Последователи
д-р Емилия Гаврилова
д-р Емилия Гаврилова
Общопрактикуващ лекар
г-жа Таня Заркова
г-жа Таня Заркова
Психиатрични грижи (за медицински сестри и фелдшери)