Последователи
д-р Христина Божинова-Димитрова
г-жа Таня Заркова
г-жа Таня Заркова
Психиатрични грижи (за медицински сестри и фелдшери)