За мен

Д-р Младенов притежава специалност по анестезиология от 2012г.

  • Завършил е медицина в МУ София

Опит

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
Работи по график
Платен прием
Работи с осигурител