За мен

Проф. Сурчева е преподавател в Катедрата по фармакология към МУ София.

  • Проф. Сурчева има 30-годишен стаж като преподавател
  • Специализирала е в Центъра по молекулярна биология при Каролински Институт, Швеция и в Катедрата по фармакология при Университета на Флоренция, Италия
  • Владее английски, руски и френски език

Опит

Преподавател
, България,