За мен

Завършла МУ-Плевен, специализант по кардиология в МБАЛ-Ловеч