За мен

Завършла МУ-Плевен, специализант по кардиология в МБАЛ-Ловеч

Опит

5500, Ловеч, България, ул. Д-р Съйко Съев 27
359895080007
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Кардиология

Специалности

Кардиология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb