За мен

Завършила МА - София, специалист по вътрешни болести