Опит

1000, София, България, бул. Цариградско шосе №131, етаж 7
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Кардиология

Специалности

Кардиология
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb