За мен

Проф. Д-р Мария Иванова дм, ДМН, завършва медицина в МУ София с пълно отличие, а по късно завършва образование по химия и физика в СУ Климент Охридски София

Има признати специалности по клинична химия и клинична лаборатория и специалност по теоритични основи на медицинската химия. Работи като преподавател в Медицински университет София 35 години, като преподава по аналитична, неорганична, органична и медицинска химия на студенти по медицина, дентална медицина и клинична лаборатория.

Защитава дисертация КМН, а по-късно ДМН на тема "Приложение на ПАВ в урологията и механизъм на тяхното действие". Има издадени голям брой учебни помагала-ръководства, учебници и справочници. Автор е на нови методи за анализ и разтваряне на бъбречни и жлъчни конкременти.

Въвежда нов метод за профилактика и лечение на БКБ чрез промяна на повръхностно напрежение на биологичната среда. Има издадени десетки статии в наши и международни списания. Има признати български и международни патенти - Канада, САЩ , Западна Европа и други съвместно с Д-р Ив. Георгиев дм.

Член е на Нюйоркската академия на науките САЩ. Има разработени и внедрени нови фармацевтични продукти съвместно с Д-р Ив. Георгиев дм, за лечение и метафилактика на Нефро и Холелитиазите и Подагра. Изследва съвместно с Д-р Георгиев химчния строеж и състав на бъбречни и жлъчни конкременти чрез нови методи.

Години наред е консултант и ръководител на дипломанти по фармация.