Опит

1000, София, България, бул. Никола Й. Вапцаров 51 Б
Платен прием
Работи с осигурител
Иновативно устройство за продължително глюкозно мониториране помага на болни от диабет
Иновативно устройство за продължително глюкозно мониториране помага на болни от диабет

Устройството за продължително глюкозно мониториране на диабетно болни може да се прилага както пр...

Публикации

Иновативно устройство за продължително глюкозно мониториране помага на болни от диабет
Иновативно устройство за продължително глюкозно мони...
Публикация