Опит

1000, София, България, бул. Никола Й. Вапцаров 51 Б
Платен прием
Работи с осигурител
1000, София, България, бул. Никола Й. Вапцаров 51 Б
Платен прием
Работи с осигурител
1000, София, България, бул. Никола Й. Вапцаров 51 Б
Платен прием
Работи с осигурител
1000, София, България, бул. Никола Й. Вапцаров 51 Б
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Ендокринология и болести на обмяната

Специалности

Ендокринология и болести на обмяната

Сертификати

Клиничните проучвания vs Реалната практика – Придържане към терапията и значение на инжекционното устройство
2021-04-24 19:32:12

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb