За мен

Д-р Аргиров работи в клиника по гръдна хирургия в УМБАЛ "Каспела" в Пловдив.

Завършва медицина в Медицинския университет в Пловдив през 1990 г. От 1991 г. до 2013 г. практикува в УМБАЛ "Св. Георги" в клиника по гръдно-коремна хирургия.

През 1995 г. придобива специалност по обща хирургия, а от 2000 г. - по гръдна хирургия. 

В УМБАЛ "Каспела" постъпва на работа през 2013 г.