За мен

Има специалности клинична хематология, клинични онкология и клинична педиатрия. Бил е началник клиника по хематология в НСБАЛХЗ. От 2012 г. е зам.-директор на НСБАЛХЗ. Национален консултант е по клинична хематология. Зам.-председател е на Българското медицинско сдружение по хематология.

Защитил е дисертация на тема: "Неходжкинови лимфоми в детската възраст. Клинична характеристика, терапевтични възможности, прогностични критерии".

Специализирал е трансплантация на костен мозък и периферни стволови клетки в Университетската болница в Хановер, Германия.

Бил е Лекар на годината за 1997 г., Лекар на НСБАЛХЗ за 2011 г.. Носител е на почетна диплома "Лекар, на когото българите вярват".

Опит

1000, София, България, Пловдивско поле 6
359979104905
Работи с осигурител
Нужно е реално остойностяване на медицинските дейности
Нужно е реално остойностяване на медицинските дейности

Преди дни министър Кирил Ананиев предложи два модела за промени в здравната система. Това, което ...

Прогнозата при лимфом се променя според ефекта на терапията
Прогнозата при лимфом се променя според ефекта на терапията

Съвременните методи на лечение са химиотерапията, лъчетерапията при определени случаи, таргетната...

Публикации

Нужно е реално остойностяване на медицинските дейности
Нужно е реално остойностяване на медицинските дейности
Публикация
Прогнозата при лимфом се променя според ефекта на терапията
Прогнозата при лимфом се променя според ефекта на те...
Публикация
При по-тежките лимфоми шансът за постигане на продължителна ремисия е по-голям
При по-тежките лимфоми шансът за постигане на продължителна ремисия е по-голям

Малигнените лимфоми представляват хетерогенна група от заболявания, често срещани като диагноза в...

Съвременни схващания за таргетната терапия, генеричната терапия и ролята на биоподобните лекарства в терапевтичното моделиране на онкохематологичните заболявания в България
Съвременни схващания за таргетната терапия, генеричната терапия и ролята на биоподобните лекарств...

Хематологията е високо технологична приложна медицинска наука. Като интегративна дисциплина през ...