За мен

Има специалности клинична хематология, клинични онкология и клинична педиатрия. Бил е началник клиника по хематология в НСБАЛХЗ. От 2012 г. е зам.-директор на НСБАЛХЗ. Национален консултант е по клинична хематология. Зам.-председател е на Българското медицинско сдружение по хематология.

Защитил е дисертация на тема: "Неходжкинови лимфоми в детската възраст. Клинична характеристика, терапевтични възможности, прогностични критерии".

Специализирал е трансплантация на костен мозък и периферни стволови клетки в Университетската болница в Хановер, Германия.

Бил е Лекар на годината за 1997 г., Лекар на НСБАЛХЗ за 2011 г.. Носител е на почетна диплома "Лекар, на когото българите вярват".

Опит

1000, София, България, Пловдивско поле 6
359979104905
Работи с осигурител
проф. Георги Михайлов създаде публикация
2018
Нужно е реално остойностяване на медицинските дейности
default image
Нужно е реално остойностяване на медицинските дейности

Преди дни министър Кирил Ананиев предложи два модела за промени в здравната система. Това, което ...

проф. Георги Михайлов създаде публикация
2015
Прогнозата при лимфом се променя според ефекта на терапията
default image
Прогнозата при лимфом се променя според ефекта на терапията

Съвременните методи на лечение са химиотерапията, лъчетерапията при определени случаи, таргетната...

Публикации

Нужно е реално остойностяване на медицинските дейности
Публикация
Нужно е реално остойностяване на медицинските дейности
Прогнозата при лимфом се променя според ефекта на терапията
Публикация
Прогнозата при лимфом се променя според ефекта на терапията
проф. Георги Михайлов създаде публикация
2015
При по-тежките лимфоми шансът за постигане на продължителна ремисия е по-голям
default image
При по-тежките лимфоми шансът за постигане на продължителна ремисия е по-голям

Малигнените лимфоми представляват хетерогенна група от заболявания, често срещани като диагноза в...

проф. Георги Михайлов създаде публикация
2015
Съвременни схващания за таргетната терапия, генеричната терапия и ролята на биоподобните лекарства в терапевтичното моделиране на онкохематологичните заболявания в България
default image
Съвременни схващания за таргетната терапия, генеричната терапия и ролята на биоподобните лекарств...

Хематологията е високо технологична приложна медицинска наука. Като интегративна дисциплина през ...