Образование

Обща медицина
Обща медицина

Специалности

Обща медицина

Сертификати

Биотехнологии в кардиологията: Моноклонални антитела - нова ера в лечението на фамилната хиперхолестеролемия
2019-01-27
ШУСЛЕРОВА СОЛ № 1
2019-01-27
Шуслерова сол №2
2019-01-28
Шуслерова сол №3
2019-01-28
Шуслерова сол №4
2019-01-28
БИОТЕХНОЛОГИИ В КАРДИОЛОГИЯТА: ФАМИЛНА ХИПЕРХОЛЕСТЕРОЛЕМИЯ И LDL-C ТАРГЕТ
2019-01-28
Биотехнологии в кардиологията: Атеросклеротични заболявания и LDL-холестерол
2019-01-28
Контрол на LDL-холестерола при пациенти с фамилна фиперхолестеролемия ?
2019-01-28
Шуслерова сол №6
2019-02-03
Шуслерова сол №11
2019-03-12
Шуслерова сол №12
2019-04-06
Шуслерова сол №5
2019-12-05
Шуслерова сол №7
2019-12-10
Шуслерова сол №8
2019-12-10
Шуслерова сол №9
2019-12-11
ОНЛАЙН АКАДЕМИЯ по ШУСЛЕРОВА ТЕРАПИЯ
2019-12-11
Шуслерова сол №10
2019-12-11
Комплайънс и придържане към терапията при захарен диабет тип 2
2020-02-12
Ранно възстановяване на континентността след робот-асистирана радикална простатектомия
2020-02-12
Депресия и тревожност - съвременна епидемия
2020-02-13
Най-честите заболявания с водещ симптом световъртеж
2020-02-13
Как се промениха алгоритмите за лечение на диабет през последните 100 години?
2020-02-13
Диабетна невропатия – същност, патогенеза и клинично значение
2020-02-14
Има генетична предразположеност към микросъдовите диабетни усложнения ( видео )
2020-02-14
Съвременни терапевтични подходи при диабетна ретинопатия
2020-02-14
Новости в терапията  с GLP-1 рецепторни агонисти при захарен диабет ​
2020-02-14
ДИАБЕТ и СЪРДЕЧНОСЪДОВ РИСК
2020-02-14
Избор на терапия при недостатъчен базален инсулин (ВИДЕО)
2020-02-14
Проф. д-р Танкова: SGLT 2 инхибитори в лечението на захарен диабет тип 2
2020-02-14
Новите "модерни" зависимости при млади хора - компютър, телефон, социални мрежи
2020-02-15
Натурален Витамин К2 - фармакологични предимства
2020-02-15
Агресия и агресивност
2020-02-15
Ухапвания от змия
2020-02-15
Лечение на инфекции, причинени от Clostridium difficile
2020-02-15
Репродуктивен статус, полов отбор и суицид при мъжете и при жените: еволюционни основи на суицидалитета
2020-02-15
Стрес и бърнаут - основни аспекти, мениджмънт и превенция
2020-02-15
Новости в таргетна медикаментозна терапия при HER2+ рак на гърдата
2020-02-16
Оптимално лечение при авансирал HR+/HER2- рак на млечната жлеза: научна обосновка на ролята на двойната блокада с CDK4/6 инхибитори
2020-02-16
ОСТРА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ – ПОВЕДЕНИЕ
2020-02-17
ШИРОКОКОМПЛЕКСНИ ТАХИКАРДИИ - ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА И ПОВЕДЕНИЕ
2020-02-17
ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ С ПЕРСИСТИРАЩА ST-СЕГМЕНТ ЕЛЕВАЦИЯ – РЕПЕРФУЗИОННО ЛЕЧЕНИЕ
2020-02-18
РЕНОВАЗАЛНА ХИПЕРТОНИЯ
2020-02-18
Предсърдно мъждене - терапевтичен подход
2020-02-18
ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА НА ГРЪДНА БОЛКА
2020-02-19
Често боледуващите деца през призмата на хомеопатията
2020-02-19
ДИАГНОСТИЧЕН ПОДХОД ПРИ ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ
2020-02-19
КАРДИОВЕРТЕР ДЕФИБРИЛАТОР (ICD): ИНДИКАЦИИ, ВИДОВЕ ТЕРАПИИ – БЪРСТ, РАМП, ШОК. ПРОСЛЕДЯВАНЕ
2020-02-24
ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ БЕЗ ST-ЕЛЕВАЦИЯ- СТРАТИФИКАЦИЯ НА РИСКА И ПОВЕДЕНИЕ
2020-02-24
ПЪРВИЧНА И ВТОРИЧНА ПРЕВЕНЦИЯ НА МОЗЪЧНИЯ ИНСУЛТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ
2020-02-29
БТЕ - СТРАТИФИКАЦИЯ НА РИСКА И ЛЕЧЕНИЕ
2020-02-29
НАДКАМЕРНИ ТАХИКАРДИИ - ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД
2020-02-29
ХИПЕРТОНИЯ ПРИ ОСТЪР МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ
2020-02-29
РЕСИНХРОНИЗИРАЩА ТЕРАПИЯ (CRT): СЪЩНОСТ, ИНДИКАЦИИ, ПРОСЛЕДЯВАНЕ
2020-02-29
Биотехнологии и производство на биологични лекарства
2020-03-03
КАК ДА НАМАЛИМ РИСКА ПРИ БИОЛОГИЧНИ ТЕРАПИИ ОТНОСНО ТЯХНАТА БЕЗОПАСНОСТ
2020-03-03
Биоподобни лекарства – дефиниция и основни аспекти
2020-03-03
Репродуктивни проблеми при мъжа
2020-06-27 19:27:11
Бременност и ракови заболявания
2020-07-01 09:16:01
Придобита хемофилия
2020-07-06 10:22:14
Децата и интоксикационния риск в ежедневието
2020-07-08 09:31:57
Клиника и диагноза на карцинома на пикочния мехур
2020-07-08 09:51:57
Анемия - най-честият медицински проблем при беременните
2020-07-08 10:22:02
Медикаментозна алергия
2020-07-08 10:39:18
Кожен Lupus Erythematosus
2020-07-08 11:22:40
Множествена склероза - аспекти от етиологията, патогенезата и кл
2020-07-08 18:15:51
Бременност и опасност от йоден дефицит
2020-07-08 18:34:08
РАННА ДИАГНОСТИКА ПРИ ПРОСТАТЕН КАРЦИНОМ
2020-07-08 19:15:57
Още нещо за подагра
2020-07-09 10:38:10
ОЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ДИАБЕТ
2020-07-10 10:18:00
ОПТИЧНА КОХЕРЕНТНА ТОМОГРАФИЯ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА РЕТИНАТА
2020-07-10 13:18:01
БЕЛОДРОБЕН ТРОМБЕМБОЛИЗЪМ - С КАКВО ГРЕШИМ?
2020-07-10 14:42:40
РЕДКИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ БОЛЕСТИ У НАС И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪВРЕМЕННО ЛЪ
2020-07-10 20:37:34
Приложение на модерни технологии за по-бърза диагностика и лечен
2020-07-10 21:45:47
Катастрофален Антифосфолипиден синдром
2020-07-10 22:17:02
Съвременен генетичен профайлинг и таргети в лечението на солидни
2020-07-11 15:50:40
Диагностични методи и възможности за лечение
2020-07-12 19:53:18
Висцерална мастна тъкан и класификация на затлъстяването
2020-07-12 20:28:57
Доказателства от реалния живот (RWE) спрямо рандомизирани клинич
2020-07-13 20:37:33
SGLT2 инхибитори и GLP-1R аналози в лечението на диабет тип 2
2020-07-13 21:33:08
Приложение на ПЕТ/КТ при белодробни тумори
2020-07-13 22:47:52
Приложение на SPECT-CT изследванията при карцином на млечната жл
2020-07-14 12:27:46
Солидни тумори в детската възраст - съвременни аспекти в диагнос
2020-07-14 13:44:57
Хронична тазова болка при жени
2020-07-16 10:10:06
Тежки полиорганни увреждания в резултат на протрахирана хипокси
2020-07-16 11:09:36
Диагностични затруднения при синдрома на Cushing
2020-07-16 16:53:54
Неонатална жълтеница
2020-07-16 17:12:02
Бронхиална астма в детска възраст
2020-07-16 17:37:49
Имунологична диагностика на туберкулозата
2020-07-16 17:57:56
Висцерално затлъстяване - диагноза и лечение
2020-07-16 19:14:10
Ергономия - предмет, задачи, същност
2020-07-22 21:02:32
Определение за здравен мениджмънт. Нива на управление и типове м
2020-08-23 17:32:05
Ендоваскуларно лечение на руптурирали мозъчни аневризми и артери
2020-08-23 18:48:46
ИНДИКАЦИИ ЗА ВРЕМЕННА ЕЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛАЦИЯ. ВИДОВЕ ВРЕМЕННА Е
2020-08-23 19:40:28
АНТИТРОМБОЗНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ИНФАРКТ БЕЗ ST-ЕЛЕВАЦИЯ
2020-08-23 21:35:15
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КАРДИОВЕРЗИЯ ПРИ ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ –ИНДИКАЦИИ, КОН
2020-08-23 23:00:50
Диабет в напреднала възраст - особености на лечението
2020-08-26 10:13:40
Психология на труда. Професионален стрес
2020-08-26 10:37:15
Синдром на Бругада - какво трябва да знаем?
2020-08-26 12:03:02
Препоръки за превенция на треска ЗИКА и други предавани от комар
2020-08-26 13:44:16
Подход при диагностиката и лечението на серозен отит
2020-08-26 14:30:40
Основи и тематична насоченост на физиологията на труда. Ергономи
2020-08-31 13:17:50
Избор на първа инжекционна терапия
2020-11-25 11:06:13
ТЕСТ "Ролята на специалиста в придържането към терапия с бета-блокер. Мястото на Конкор®"
2021-01-05 11:11:21
Въпроси – Клиничен случай №1
2021-10-10 19:03:30
Клиничен случай II
2021-11-03 15:36:31
ТЕСТ_МОДУЛ 3: Лечение на СПМ
2021-11-03 16:25:37
ТЕСТ към МОДУЛ_1: Свръхактивен пикочен мехур - дефиниция, разпространение и въздействие
2021-11-14 15:40:38
ТЕСТ към МОДУЛ 2: Диагноза и диференциална диагноза на СПМ
2021-11-14 16:00:39
СВРЪХАКТИВЕН ПИКОЧЕН МЕХУР - СИМПТОМИ, ДИАГНОЗА И ЛЕЧЕНИЕ
2021-11-14 16:00:39

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски
румънски
руски

Поканете ваши колеги в CredoWeb