Образование

Обща медицина
Обща медицина

Специалности

Обща медицина

Сертификати

Биотехнологии в кардиологията: Моноклонални антитела - нова ера в лечението на фамилната хиперхолестеролемия
2019-01-27
ШУСЛЕРОВА СОЛ № 1
2019-01-27
Шуслерова сол №2
2019-01-28
Шуслерова сол №3
2019-01-28
Шуслерова сол №4
2019-01-28
БИОТЕХНОЛОГИИ В КАРДИОЛОГИЯТА: ФАМИЛНА ХИПЕРХОЛЕСТЕРОЛЕМИЯ И LDL-C ТАРГЕТ
2019-01-28
Биотехнологии в кардиологията: Атеросклеротични заболявания и LDL-холестерол
2019-01-28
Контрол на LDL-холестерола при пациенти с фамилна фиперхолестеролемия ?
2019-01-28
Шуслерова сол №6
2019-02-03
Шуслерова сол №11
2019-03-12
Шуслерова сол №12
2019-04-06

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски
румънски
руски

Поканете ваши колеги в CredoWeb