Опит

1000, София, България, Пловдивско поле 6
359879104962
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 15:00

Вторник

08:00 - 15:00

Сряда

08:00 - 15:00

Четвъртък

08:00 - 15:00

Петък

08:00 - 15:00

Работи с осигурител
1000, София, България, Пловдивско поле 6
359879104961
Работи с осигурител

Образование

Клинична хематология

Специалности

Клинична хематология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb