Последователи
д-р Петя Консулова, дм
д-р Петя Консулова, дм
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Mартин  Александров Дончев