За мен

Завършил МУ-Плевен, специалист по хирургия. Началник на отделение по хирургия в МБАЛ-Ловеч