За мен

Завършила МУ-Плевен, специалист по хирургия. Работи в отделение по хирургия в МБАЛ-Ловеч