За мен

Завършила МУ-Плевен, специалист по хирургия. Работи в отделение по хирургия в МБАЛ-Ловеч

Опит

5500, Ловеч, България, ул. Д-р Съйко Съев 27
35968667390
Платен прием
Работи с осигурител
5500, Ловеч, България, ул. Вардар 1 а
35968667296
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Хирургия

Специалности

Хирургия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb