За мен

Стажант лекар в УМБАЛ-Плевен.

Образование

Студент по медицина
Медицински университет - Плевен
Плевен , България

Специалности

Студент по медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb