Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели

Реклама

Опит

2002 - В момента работя и практикувам тук
лекар
6100, Казанлък, ул. Старозагорска 16
Лекар в отделение вътрешни болести
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Кардиология
Вътрешни болести

Специалности

Вътрешни болести
Кардиология

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели