Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели

Реклама

Опит

2006 - В момента работя и практикувам тук
лекар
6100, Казанлък, ул. Старозагорска 16
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Анестезиология и интензивно лечение

Специалности

Анестезиология и интензивно лечение

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели