За мен

Д-р Миланова завършва медицина в МУ- Стара Загора. Има специалност по образна диагностика и 25 години стаж по специалността.

Опит

6000, Стара Загора, България, ул. д-р Тодор Стоянович №15
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)