За мен

Д-р Миланова завършва медицина в МУ- Стара Загора. Има специалност по образна диагностика и 25 години стаж по специалността.

Опит

6000, Стара Загора, България, ул. д-р Тодор Стоянович №15
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
6400, Димитровград, България, бул."Хр. Ботев" № 29
Дни за консултация

Понеделник

08:30 - 13:30

Петък

14:30 - 17:30

Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)

Образование

Образна диагностика

Специалности

Образна диагностика

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb