Опит

1000, София, България, Пловдивско поле 6
359879104926
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 15:00

Вторник

08:00 - 15:00

Сряда

08:00 - 15:00

Четвъртък

08:00 - 15:00

Петък

08:00 - 15:00

Работи с осигурител

Публикации

Клиничната лаборатория в съвременната хематология
Клиничната лаборатория в съвременната хематология
Публикация