д-р Владимир Сотиров създаде статус
2016
Д-р Владимир Сотиров: Университетските психиатрични клиники избират пациентите и селектират по-леките случаи
Д-р Владимир Сотиров: Университетските психиатрични клиники избират пациентите и селектират по-ле...

Д-р Владимир Сотиров е психиатър и управител на Амбулатория за психично здраве „Адаптация“. Завър...

Д-р Владимир Сотиров: Университетс...