Опит

1000, София, България, София 1000, ул. Цар Симеон 13
35929836023
Психично-здравни консултации, психологическо консултиране и психотерапия, амбулаторно лечение и проследяване, домашни посещения, експертна оценка на трудоспособността, завещателна годност и друга дееспособност.
Платен прием
Работи с осигурител
Д-р Владимир Сотиров: Университетските психиатрични клиники избират пациентите и селектират по-леките случаи
Д-р Владимир Сотиров: Университетските психиатрични клиники избират пациентите и селектират по-ле...

Д-р Владимир Сотиров е психиатър и управител на Амбулатория за психично здраве „Адаптация“. Завър...

Д-р Владимир Сотиров: Университетс...