Опит

Експерт управление на човешки ресурси
6100, Казанлък, България, ул. Старозагорска 16