За мен

Образование:

1990-1995 – Висше, медицина, Тракийски университет – Медицински факултет, гр. Стара Загора;

1995-2001 г. Специалист по “Обща и оперативна хирургия”, СДК-МА София;

2005 г. Специалист по “Съдова хирургия”, СДК-МА София.

Квалификация:

- 1999 г. – сертификат от курс по обща и оперативна хирургия в Първа хирургична клиника от УМБАЛ „Света Екатерина“;

- 2000 г. – сертификат от курс по онкохирургия към НОЦ – София;

- 2003 – сертификат от курс – ултразвукова диагностика на коремни органи, Тракийски университет – Медицински факултет, гр. Стара Загора;

- 2003 – сертификат от курс – ултразвукова диагностика на абдоминална аорта и артерии на долни крайници, Тракийски университет – Медицински факултет, гр. Стара Загора;

- 2004 г. – сертификат от основен курс по съдова хирургия и ангиология към УМБАЛ „Света Екатерина“;

- 2004 г. – сертификат от проведен курс – Доплер сонография на долни крайници, Тракийски университет – Медицински факултет, гр. Стара Загора;

- 2005 г. – сертификат за основен курс по кардиохирургия в Клиника по кардиохирургия към УМБАЛ „Свети Георги“, гр. Пловдив;

- 2005 г. – придобита специалност по съдова хирургия и ангиология към СДК Медицинска академия, гр. София;

Опит

Работи
6000, Стара Загора, България, ул. Ген. Столетов 2
Дни за консултация

Понеделник

07:30 - 13:30

Вторник

07:30 - 13:30

Сряда

07:30 - 13:30

Четвъртък

07:30 - 13:30

Петък

07:30 - 13:30

Работи с осигурител
6000, Стара Загора, България, бул. Патриарх Евтимий 154
Дни за консултация

Вторник

14:30 - 19:30

Сряда

14:30 - 19:30

Четвъртък

14:30 - 19:30

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Съдова хирургия
Хирургия

Специалности

Съдова хирургия
Хирургия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb