Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели

Опит

2007 - В момента работя и практикувам тук
лекар
6100, Казанлък, ул. Старозагорска 16
Платен прием
Работи с осигурител
2005 - В момента работя и практикувам тук
лекар
6100, Казанлък, ул. Стара Планина 12
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Физикална и рехабилитационна медицина

Специалности

Физикална и рехабилитационна медицина
Физиотерапия и рехабилитация

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели