Опит

лекар
6100, , България, ул. Старозагорска 16
Платен прием
Работи с осигурител
лекар
6100, , България, ул. Стара Планина 12
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Физикална и рехабилитационна медицина

Специалности

Физикална и рехабилитационна медицина
Физиотерапия и рехабилитация

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb